Denný archív: 12. novembra 2015


Nebolo to tak dávno, keď som zachytil (síce nechtiac ale predsa) rozhovor jednej nešťastnej mamičky, ktorá sa rozprávala s učiteľkou a sťažovala sa na to, koľko majú toho dnešné deti veľa. Viem, počúvať cudzie rozhovory sa nepatrí. No nedalo mi to, pretože mamička vyslovila tézu, ktorá mi ešte dlho na to vŕtala hlavou. Podľa nej sú dnešné deti iné ako boli kedysi. Mamička argumentovala svoju tézu pozorovaním svojej dcéry a jej rovesníkov, ktorí sú podľa nej drzí, dovoľujú si viac, ako kedysi mládež, […]

Kam sa stratila zvedavosť?


V nedávnom blogu som vyslovil jednu z myšlienok, čo by malo byť hlavným cieľom, ak už chceme meniť systém v školstve – je ním formovanie všetkých náležitostí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania v školách tak, aby sa zaužívané jednotvárne preberanie učiva a získanie vedomostí žiakov zmenilo na tvorivé, čím by sa predišlo dogmatizmu. Mnohí psychológovia počnúc Stenbergom, Guilfordom či Torrancem skúmali inteligenciu a tvorivosť v spôsobe myslenia. Pokiaľ inteligenciu charakterizovalo konvergentné myslenie, tvorivosť bola spájaná s divergentným. Vzťah inteligencie a tvorivosti však nie je lineárny, úroveň inteligencie nemá vplyv na […]

Fíni a tí druhí


V nedávnom blogu od Braniho Grohlinga uvedenom na portáli Denníka N https://dennikn.sk/blog/ucitelov-si-nevazime-a-studenti-su-nestastni/ som sa dočítal mnoho zaujímavých vecí, ktoré stoja za zamyslenie.   Autor poukazuje na analýzy PISA z roku 2012 ktoré hovoria, že slovenskí žiaci patria k najmenej šťastným žiakom (v poradí 3. miesto od konca) a tiež aj to, že slovenskí učitelia majú pocit, že si ich prácu spoločnosť ako taká neváži, čo tiež neprispieva k ich pocitu šťastia a spokojnosti. Najviac spokojní boli učitelia v Malajzii (až 97%) a najšťastnejší žiaci v Peru, Albánsku a Indonézií. […]

Keď je všetko naopak,,Hovorí sa, že iba deti, filozofi a blázni hovoria pravdu. Preto bláznov zatvárajú, filozofov nechápu a deti ignorujú…“ znie výrok od talianskeho skladateľa Niccolò Paganiniho. Nie je mojou úlohou rozoberať tento výrok do hĺbky, no ja ako učiteľ ZŠ dávam do svojej profesijnej pozornosti na prvé miesto práve deti, mládež a tento výrok nesie v sebe zaujímavé odkazy, najmä v spojitosti s deťmi a súčasnou situáciou okolo aktuálnej témy – imigranti. To, že deti sú často ignorované, má svoje korene v detskom svete, ktorý je často predimenzovaný osobitným […]

Keď sú deti rozumnejšie ako dospelí…


  Často som zvykol počúvať príslovia typu „čo sa v mladosti naučíš, akoby si v starobe našiel“, prípadne „vzdelanie je na nezaplatenie, nikto ti ho nevezme“. Čo ak to dnes až tak doslovne neplatí? V septembri tohto roka som sa dostal k veľmi zaujímavým materiálom. Bolo to vyhodnotenie dotazníka, ktorý koloval celým Slovenskom a za úlohu mal okrem iného zistiť, ako je na tom popularita našich základných škôl alebo ako vnímajú základné školy či už žiaci druhého stupňa alebo ich rodičia. Verte, mne ako učiteľovi to […]

Keď sa z ministra stane zlodej…