Ročný archív: 2016


Takto znie názov článku, ktorý je k dostupnosti na stránke tyzden.sk a vznikol spod pera Eleny Akácsovej. Článok je zameraný na nastavenie mysle, ktoré možno vnímať v dvoch rovinách – fixné nastavenie a progresívne, resp. rastové. Celá úvaha vychádza z publikácie Dr. Carol Dweckovej, ktorá vydala svoju knihu na základe získaných empirických skúseností zo svojej praxe. Článok resp. publikácia je natoľko zaujímavá, že sme sa rozhodli venovať sa mu nielen v našom blogu, ale výskumom aj priamo v praxi. Celá kniha je postavená v binárnych rovinách. Autorka rozoznáva […]

Chváliť snahu, talent alebo nič


  Stretnúť mladých aktívnych ľudí v dnešnom pasívnom, virtuálnom svete je temer zázrak. Festival Be Active! preto treba vnímať ako výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. Cez víkend sa v popradskom kine Tatran konal tretí ročník festivalu a boli sme pri tom. Festival Be Active! má lokálny rozmer, no svojou myšlienkou už dávno presahuje svoje teritórium. Motivovať mladých ľudí, aby boli aktívni a presadili pozitívne zmeny vo svojom okolí je skrátka niečo, čo naša krajina potrebuje ako soľ. Presne o to sa snažia organizátori festivalu, ktorých cieľom […]

Just be active!


V súčasnom školstve môžeme nájsť mnoho aktivizujúcich metód, ktoré uplatňuje pedagóg počas vyučovacej hodiny. Jednou z týchto metód je v našich končinách dobre známy „brainstorming“. Táto metóda sa využíva najčastejšie v úvode hodiny, kedy je potrebné žiaka motivovať a zapojiť ho do procesu vyučovania. Deje sa to na základe akéhosi „vzplanutia mozgových závitov“, resp. ,,mozgovej búrky“. Úlohou žiaka je na zadanú tému vymyslieť čo najviac pojmov, ktoré mu v danú chvíľu napadnú a korešpondujú s témou. Pedagóg tým nielen vyvolá záujem u žiaka, ale taktiež ho prinúti samostatne myslieť […]

Image stream kontra Brainstorming,,Dokážete sa smiať len tak? Alebo na to potrebujete vonkajšiu príčinu?“ Znejú otázky resp. citáty, ktoré možno nájsť hneď v úvode stránky venujúcej sa joge smiechu. Z výskumov, ktoré avizujú lektori jogy smiechu vyplýva, že dospelý človek sa smeje v priemere 15 až 20 krát denne. Deti sa smejú až 300 krát denne a to často bez zjavnej príčiny. Smiech deťom jednoducho robí dobre a nepotrebujú k nemu humor ako vonkajšiu príčinu. Môže zohrávať smiech svoju úlohu aj v škole pri výchovno-vzdelávacom procese? Túto […]

Joga smiechu – smiechohry


A je to tu zas. Učitelia sa opäť búria a chystajú nové protesty. Nebolo im azda dosť? Veď podľa premiéra učiteľom rástli platy najrýchlejšie v celej verejnej správe. Tak o čo im opäť ide? Prečo nebudú ticho ako za ostatných 25 rokov? Často skloňované učiteľské platy znejú v médiách pravidelne. No podstatu nepokojov treba vnímať v širšom rozmedzí (okolnostiach). Školstvo sa nachádza v problémoch. Za 25 rokov nedošlo k žiadnym uceleným koncepciám, všetky projekty na skvalitnenie školstva zlyhali na prostriedkoch. Atraktivita učiteľského povolania je žalostne nízka, o pár […]

Občianska výchova v praxi


Ministerstvo školstva zvolalo okrúhly stôl, ku ktorému pozvalo približne 60 organizácií v spojitosti s napĺňaním programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti regionálneho a vysokého školstva. Výsledkom stretnutia mal byť spokojný učiteľ, žiak a rodič. Už teraz možno s určitosťou povedať, že rodič, žiak a tobôž nie učiteľ spokojní nebudú. Prečo? Nič z toho, o čom sa viedli dlhé dialógy medzi predstaviteľmi Iniciatívy slovenských učiteľov a ostatných organizácií a predstaviteľmi ministerstva školstva, sa do PVV nedostalo. Netreba pripomínať, že učitelia žiadali viac financií pre školstvo a úpravu zákona o vzdelávaní. Rokovaní, stretnutí a pripomienok bolo dosť, […]

Okrúhlo zaoblený stôlBilancovať prácu ministerstva školstva po prvých mesiacoch nie je vôbec na mieste, no už teraz si môžeme všimnúť špecifickosť, ktorá je charakteristická pre doterajšie úradovanie. Rozpačitý nástup sprevádzaný kauzami a žiadnou ucelenou koncepciou nasvedčujú, že tu niečo nie je v poriadku. Prvé kroky ministra smerovali k mediálnej sekcii rezortu. Minister dosadil svojich ľudí za účelom zmeniť imidž ministerstva školstva. To sa mu aj podarilo, pretože takmer v každom mediálnom výstupe možno počuť slová ako jednota, spojenie síl v celok a reformy. Všetko vyznieva úžasne, no […]

Reforma školstva?


Nebolo to tak dávno, čo nás prominenti z bývalej vlády označovali za politicky orientovanú skupinku neprispôsobivých provokatérov, pretože sme sa rozhodli zmobilizovať tisíce učiteľov a spoločne vstúpiť do štrajku aj vďaka pasivite či výsmechu zo strany vládnej moci. Vraveli, že naša aktivita je politicky motivovaná, pretože sa blížia voľby. Bolo im jedno, že naša snaha trvá už niekoľko rokov, že sme sa im pripomínali rôznymi akciami, demonštráciami či aktivitami na jeseň minulého roka. Zvíťazila arogancia moci, ktorá je dnes už […]

Štrajk sa neskončil…


  Ako učiteľ a zároveň člen štrajkového výboru často počúvam od rodiny, od svojich známych ale najmä od svojich žiakov, čo sme štrajkom dosiahli, keďže naše požiadavky neboli splnené. V ich očiach vidieť iskru výsmechu a v melódii hlasu dávku irónie. V tomto prípade častokrát odpovedám protiotázkou, prečo si myslia, že štrajk sa skončil. To, že musia chodiť do školy a všetko ide po starom, neznamená, že štrajk je definitívne pochovaný a neúspešný. Samozrejme, my v štrajkovom výbore sa nebudeme hrať na hrdinov a prezentovať na verejnosti ako absolútni […]

Čo dosiahol štrajk učiteľovZákladnou príčinou ťažkostí moderného sveta je to, že hlupáci sú si úplne istí, zatiaľ čo inteligentní ľudia sú plní pochybností. Bertrand Russel Áno, je to tak. Zakaždým keď sme si niečím úplne istí, alebo keď máme pocit, že niečomu už dokonale rozumieme, je to iba preto, že sa na to zle pozeráme a niečo nám uniká. A život nás rád konfrontuje so situáciami, kde sa nám často dokazuje akí sme nekompetentní. Sme pripravení prijať to, že sa môžeme vo všetkom […]

Niekoľko postrehov o sebahodnotení a o tom, prečo hlúpi často ...


Téma čitateľskej gramotnosti je v súčasnosti v našich končinách relatívne populárna. Testovanie žiakov rôznych ročníkov sa prispôsobuje práve gramotnosti čítania, resp. čítania s porozumením, pretože od toho sa veľa odvíja. Čitateľská gramotnosť sa netýka iba jazykov, zakomponovať ju môžeme aj do prírodovedných predmetov, využitie má prakticky vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Ak by sme mali v krátkosti charakterizovať čitateľskú gramotnosť, spomenuli by sme výrazy ako efektívne čítanie alebo kriticko-analytické čítanie. Zhruba 85% našich vedomostí pochádza z čítania. Práve preto môžeme hovoriť o čitateľskej gramotnosti ako o súčasti […]

Čitateľská gramotnosť v praxi