Denný archív: 17. júla 2016


,,Dokážete sa smiať len tak? Alebo na to potrebujete vonkajšiu príčinu?“ Znejú otázky resp. citáty, ktoré možno nájsť hneď v úvode stránky venujúcej sa joge smiechu. Z výskumov, ktoré avizujú lektori jogy smiechu vyplýva, že dospelý človek sa smeje v priemere 15 až 20 krát denne. Deti sa smejú až 300 krát denne a to často bez zjavnej príčiny. Smiech deťom jednoducho robí dobre a nepotrebujú k nemu humor ako vonkajšiu príčinu. Môže zohrávať smiech svoju úlohu aj v škole pri výchovno-vzdelávacom procese? Túto […]

Joga smiechu – smiechohry