Denný archív: 14. augusta 2016


V súčasnom školstve môžeme nájsť mnoho aktivizujúcich metód, ktoré uplatňuje pedagóg počas vyučovacej hodiny. Jednou z týchto metód je v našich končinách dobre známy „brainstorming“. Táto metóda sa využíva najčastejšie v úvode hodiny, kedy je potrebné žiaka motivovať a zapojiť ho do procesu vyučovania. Deje sa to na základe akéhosi „vzplanutia mozgových závitov“, resp. ,,mozgovej búrky“. Úlohou žiaka je na zadanú tému vymyslieť čo najviac pojmov, ktoré mu v danú chvíľu napadnú a korešpondujú s témou. Pedagóg tým nielen vyvolá záujem u žiaka, ale taktiež ho prinúti samostatne myslieť […]

Image stream kontra Brainstorming