Mesačný archív: jún 2017


Iniciatíva slovenských učiteľov po dlhšej vnútornej diskusii o úlohe odborov, ako aj o možnosti pretransformovania ISU do odborov, vyšla so zaujímavým stanoviskom, ktorého presné znenie uvádzame v plnom rozsahu a zároveň bolo prezentované aj v médiách: Ako jednu z príčin aktuálneho neutešeného postavenia a ohodnotenia učiteľa v spoločnosti vidíme nízku odborovú participáciu PZ a OZ (ďalej učitelia). Podľa záverečnej správy projektu NEWIN o sociálnom dialógu a nerovnostiach v odmeňovaní na Slovensku pod gesciou Európskej komisie je na Slovensku odborovo združených necelých 26 % zo všetkých pracovníkov […]

Kolegyne, kolegovia, vstúpte do odborových zväzov!


Keď sa v stredu, piateho apríla, otvorili brány škôl, pre mnohých deviatakov bol tento deň niečím iný. V tento deň sa rozhodovalo o ich budúcnosti. V tomto čase prebieha každoročné Testovanie 9, ktoré rozhodne o tom, kam budú smerovať kroky mladých po ukončení základnej školy. Ide nielen o budúcnosť zopár jednotlivcov, deviatakov ale aj o budúcnosť tejto krajiny. Testovanie 9, inak povedané monitor, je celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka v matematike a v slovenskom jazyku, ktorého sa zúčastňujú všetky základné školy na našom území. Pre základné školy je tento deň […]

Testovanie 9 pod lupou