Denný archív: 27. júna 2017


Iniciatíva slovenských učiteľov po dlhšej vnútornej diskusii o úlohe odborov, ako aj o možnosti pretransformovania ISU do odborov, vyšla so zaujímavým stanoviskom, ktorého presné znenie uvádzame v plnom rozsahu a zároveň bolo prezentované aj v médiách: Ako jednu z príčin aktuálneho neutešeného postavenia a ohodnotenia učiteľa v spoločnosti vidíme nízku odborovú participáciu PZ a OZ (ďalej učitelia). Podľa záverečnej správy projektu NEWIN o sociálnom dialógu a nerovnostiach v odmeňovaní na Slovensku pod gesciou Európskej komisie je na Slovensku odborovo združených necelých 26 % zo všetkých pracovníkov […]

Kolegyne, kolegovia, vstúpte do odborových zväzov!