Ľuboš Sibert


Začalo to nevinným telefonátom spoza oceána, v ktorom zaznela ponuka zúčastniť sa prvej medzinárodnej olympiády so zameraním na robotiku. Išli sme do neznáma, no myšlienka zúčastniť sa olympiády robotov, ktorej cieľom je spojiť mladých so záľubou vo vede, technológii či matematike a zároveň prináša posolstvo v podobe hľadania riešení globálnych problémov, bola vzrušujúca. Všetko sa riešilo za pochodu a s odretými ušami sme vlani vycestovali do Washingthonu. Možnosť zapojiť sa do druhého ročníka už nebola iba výzva ale aj povinnosť. Na strane organizátora však […]

Robotická súťaž v Mexiku 2018


„Zem sa zatrásla a hovná vyplávaly na povrh…“ povedal raz v Markovičovej relácii Nevyzúvajte sa, prosím svojím typickým trnavským dialektom zaslúžilý umelec Viktor Kubal, keď rozprával príhodu z čias socializmu. Išlo o opis vtedajšieho rokovania vedenia komunistickej strany, ktorú jednou vetou okomentovala jednoduchá dedinská žena, ktorá sa rokovania zúčastnila ako prísediaca. Presne tento pocit mávam každým dňom, čím dlhšie som zamestnaný v regionálnom školstve ako učiteľ. Podobnosť čisto náhodná? Určite nie. Je to už vyše 25 rokov, odkedy padol jeden z najnebezpečnejších a najodpornejších režimov v dejinách […]

Zem sa zatrásla a …


Iniciatíva slovenských učiteľov po dlhšej vnútornej diskusii o úlohe odborov, ako aj o možnosti pretransformovania ISU do odborov, vyšla so zaujímavým stanoviskom, ktorého presné znenie uvádzame v plnom rozsahu a zároveň bolo prezentované aj v médiách: Ako jednu z príčin aktuálneho neutešeného postavenia a ohodnotenia učiteľa v spoločnosti vidíme nízku odborovú participáciu PZ a OZ (ďalej učitelia). Podľa záverečnej správy projektu NEWIN o sociálnom dialógu a nerovnostiach v odmeňovaní na Slovensku pod gesciou Európskej komisie je na Slovensku odborovo združených necelých 26 % zo všetkých pracovníkov […]

Kolegyne, kolegovia, vstúpte do odborových zväzov!Keď sa v stredu, piateho apríla, otvorili brány škôl, pre mnohých deviatakov bol tento deň niečím iný. V tento deň sa rozhodovalo o ich budúcnosti. V tomto čase prebieha každoročné Testovanie 9, ktoré rozhodne o tom, kam budú smerovať kroky mladých po ukončení základnej školy. Ide nielen o budúcnosť zopár jednotlivcov, deviatakov ale aj o budúcnosť tejto krajiny. Testovanie 9, inak povedané monitor, je celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka v matematike a v slovenskom jazyku, ktorého sa zúčastňujú všetky základné školy na našom území. Pre základné školy je tento deň […]

Testovanie 9 pod lupou


Odborníci z ministerstva školstva prišli s jednoznačnou odpoveďou – dejepisom! Je to to isté, ako pri vypuknutí epidémie žltačky v školách ministerstvo školstva (v zmysle prevencie) príjme opatrenie  dvihnúť dotáciu hodín biológie. Pri tejto logike sa musí človeku rozum zastavovať. Už ani neviem pomenovať emóciu, ktorá vo mne povstane zakaždým, keď si prečítam najnovšie smernice, ktoré vzídu spod pera štátnych úradníkov. Nebudem pripomínať to, čo bolo pomenované už niekoľkokrát. Stačí si prečítať príspevky kolegov Viktora Križa či Ľudovíta Sebelédiho, ktorí trefne komentujú a kladú otázky, […]

Poďme zničiť extrémizmus! Ako na to?


Takto znie názov článku, ktorý je k dostupnosti na stránke tyzden.sk a vznikol spod pera Eleny Akácsovej. Článok je zameraný na nastavenie mysle, ktoré možno vnímať v dvoch rovinách – fixné nastavenie a progresívne, resp. rastové. Celá úvaha vychádza z publikácie Dr. Carol Dweckovej, ktorá vydala svoju knihu na základe získaných empirických skúseností zo svojej praxe. Článok resp. publikácia je natoľko zaujímavá, že sme sa rozhodli venovať sa mu nielen v našom blogu, ale výskumom aj priamo v praxi. Celá kniha je postavená v binárnych rovinách. Autorka rozoznáva […]

Chváliť snahu, talent alebo nič  Stretnúť mladých aktívnych ľudí v dnešnom pasívnom, virtuálnom svete je temer zázrak. Festival Be Active! preto treba vnímať ako výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. Cez víkend sa v popradskom kine Tatran konal tretí ročník festivalu a boli sme pri tom. Festival Be Active! má lokálny rozmer, no svojou myšlienkou už dávno presahuje svoje teritórium. Motivovať mladých ľudí, aby boli aktívni a presadili pozitívne zmeny vo svojom okolí je skrátka niečo, čo naša krajina potrebuje ako soľ. Presne o to sa snažia organizátori festivalu, ktorých cieľom […]

Just be active!


V súčasnom školstve môžeme nájsť mnoho aktivizujúcich metód, ktoré uplatňuje pedagóg počas vyučovacej hodiny. Jednou z týchto metód je v našich končinách dobre známy „brainstorming“. Táto metóda sa využíva najčastejšie v úvode hodiny, kedy je potrebné žiaka motivovať a zapojiť ho do procesu vyučovania. Deje sa to na základe akéhosi „vzplanutia mozgových závitov“, resp. ,,mozgovej búrky“. Úlohou žiaka je na zadanú tému vymyslieť čo najviac pojmov, ktoré mu v danú chvíľu napadnú a korešpondujú s témou. Pedagóg tým nielen vyvolá záujem u žiaka, ale taktiež ho prinúti samostatne myslieť […]

Image stream kontra Brainstorming


,,Dokážete sa smiať len tak? Alebo na to potrebujete vonkajšiu príčinu?“ Znejú otázky resp. citáty, ktoré možno nájsť hneď v úvode stránky venujúcej sa joge smiechu. Z výskumov, ktoré avizujú lektori jogy smiechu vyplýva, že dospelý človek sa smeje v priemere 15 až 20 krát denne. Deti sa smejú až 300 krát denne a to často bez zjavnej príčiny. Smiech deťom jednoducho robí dobre a nepotrebujú k nemu humor ako vonkajšiu príčinu. Môže zohrávať smiech svoju úlohu aj v škole pri výchovno-vzdelávacom procese? Túto […]

Joga smiechu – smiechohryA je to tu zas. Učitelia sa opäť búria a chystajú nové protesty. Nebolo im azda dosť? Veď podľa premiéra učiteľom rástli platy najrýchlejšie v celej verejnej správe. Tak o čo im opäť ide? Prečo nebudú ticho ako za ostatných 25 rokov? Často skloňované učiteľské platy znejú v médiách pravidelne. No podstatu nepokojov treba vnímať v širšom rozmedzí (okolnostiach). Školstvo sa nachádza v problémoch. Za 25 rokov nedošlo k žiadnym uceleným koncepciám, všetky projekty na skvalitnenie školstva zlyhali na prostriedkoch. Atraktivita učiteľského povolania je žalostne nízka, o pár […]

Občianska výchova v praxi


Ministerstvo školstva zvolalo okrúhly stôl, ku ktorému pozvalo približne 60 organizácií v spojitosti s napĺňaním programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti regionálneho a vysokého školstva. Výsledkom stretnutia mal byť spokojný učiteľ, žiak a rodič. Už teraz možno s určitosťou povedať, že rodič, žiak a tobôž nie učiteľ spokojní nebudú. Prečo? Nič z toho, o čom sa viedli dlhé dialógy medzi predstaviteľmi Iniciatívy slovenských učiteľov a ostatných organizácií a predstaviteľmi ministerstva školstva, sa do PVV nedostalo. Netreba pripomínať, že učitelia žiadali viac financií pre školstvo a úpravu zákona o vzdelávaní. Rokovaní, stretnutí a pripomienok bolo dosť, […]

Okrúhlo zaoblený stôl


Bilancovať prácu ministerstva školstva po prvých mesiacoch nie je vôbec na mieste, no už teraz si môžeme všimnúť špecifickosť, ktorá je charakteristická pre doterajšie úradovanie. Rozpačitý nástup sprevádzaný kauzami a žiadnou ucelenou koncepciou nasvedčujú, že tu niečo nie je v poriadku. Prvé kroky ministra smerovali k mediálnej sekcii rezortu. Minister dosadil svojich ľudí za účelom zmeniť imidž ministerstva školstva. To sa mu aj podarilo, pretože takmer v každom mediálnom výstupe možno počuť slová ako jednota, spojenie síl v celok a reformy. Všetko vyznieva úžasne, no […]

Reforma školstva?Nebolo to tak dávno, čo nás prominenti z bývalej vlády označovali za politicky orientovanú skupinku neprispôsobivých provokatérov, pretože sme sa rozhodli zmobilizovať tisíce učiteľov a spoločne vstúpiť do štrajku aj vďaka pasivite či výsmechu zo strany vládnej moci. Vraveli, že naša aktivita je politicky motivovaná, pretože sa blížia voľby. Bolo im jedno, že naša snaha trvá už niekoľko rokov, že sme sa im pripomínali rôznymi akciami, demonštráciami či aktivitami na jeseň minulého roka. Zvíťazila arogancia moci, ktorá je dnes už […]

Štrajk sa neskončil…


  Ako učiteľ a zároveň člen štrajkového výboru často počúvam od rodiny, od svojich známych ale najmä od svojich žiakov, čo sme štrajkom dosiahli, keďže naše požiadavky neboli splnené. V ich očiach vidieť iskru výsmechu a v melódii hlasu dávku irónie. V tomto prípade častokrát odpovedám protiotázkou, prečo si myslia, že štrajk sa skončil. To, že musia chodiť do školy a všetko ide po starom, neznamená, že štrajk je definitívne pochovaný a neúspešný. Samozrejme, my v štrajkovom výbore sa nebudeme hrať na hrdinov a prezentovať na verejnosti ako absolútni […]

Čo dosiahol štrajk učiteľov


Téma čitateľskej gramotnosti je v súčasnosti v našich končinách relatívne populárna. Testovanie žiakov rôznych ročníkov sa prispôsobuje práve gramotnosti čítania, resp. čítania s porozumením, pretože od toho sa veľa odvíja. Čitateľská gramotnosť sa netýka iba jazykov, zakomponovať ju môžeme aj do prírodovedných predmetov, využitie má prakticky vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Ak by sme mali v krátkosti charakterizovať čitateľskú gramotnosť, spomenuli by sme výrazy ako efektívne čítanie alebo kriticko-analytické čítanie. Zhruba 85% našich vedomostí pochádza z čítania. Práve preto môžeme hovoriť o čitateľskej gramotnosti ako o súčasti […]

Čitateľská gramotnosť v praxiHneď na úvod zdôrazňujem, že tento blog nie je o bojových heslách, entuziazme alebo verbovaní ostatných kolegov. Myslím, že podobných článkov a odkazov je mnoho. Je to skôr môj osobný pohľad, ako vnímam formu štrajku. Jeden z motívov, prečo sa zúčastním, je čisto pragmatický. Stačí sa pozrieť na okolité krajiny a zistíme, že sú na tom inak, ako sme my. Aj v iných krajinách majú v školstve osobité problémy, ktoré potrebujú vyriešiť. U nás je situácia špecifickejšia najmä preto, lebo z krajín OECD dávame do škôl najmenej […]

Prečo sa zúčastním protestu Babysitting Day


http://www.minedu.sk/reakcia-ministerstva-skolstva-na-iniciativu-bratislavskych-ucitelov-babyssiting-day/ Nuž, pán minister, je toho toľko, čo ste vo svojej (pseudo)reakcii spomenuli, že neviem, kde začať. Vždy ma učili, že pri začiatku nejakej aktivity je základom úsmev na perách. Vtedy ide všetko ľahšie. Tak som si teda povedal, že tieto riadky napíšem s úsmevom. Avšak, nedá sa to. Prečo? Vaša reakcia na Iniciatívu bratislavských učiteľov totiž nie je žiadnou reakciou. Nereagujete na nič, čo dlhodobo deklaruje iniciatíva. Vaše riadky možno vnímať ako bezduchú propagandu, za ktorú by sa nehanbil ani nejaký […]

Každá akcia vyvolá reakciu


Neuplynul ani mesiac od nádhernej a najmä vydarenej akcie pod názvom Deň zdravia učiteľov, prostredníctvom ktorej sa darovalo vyše 120 litrov krvi a máme tu novú akciu s podobným cieľom – Učiteľská kvapka krvi v Petržalke. Keď som sa dozvedel túto informáciu, na tvári sa mi vyčaril úsmev. Učiteľská kvapka krvi v Petržalke sa koná každý rok. Na nedávnej akcii podobného charakteru organizovanej pod záštitou mestskej časti Petržalka sa zúčastnilo cca 40 darcov krvi. Každý jeden darca je potrebný a treba ho vnímať ako […]

O slabiku pozaduDeň zdravia učiteľov, ktorý dnes prebehol nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku, je úspešne za nami. Keďže patrím medzi učiteľov, rozhodol som sa zúčastniť sa ho ako darca krvi. Bola to moja premiéra, darovať krv som ešte nikdy nebol. Obavy boli na mieste. Nemocnice a nemocničné prostredie nemám veľmi v obľube, no dnešok bol úplne iný. Už po príchode do Ružinovskej nemocnice ma vítal široký úsmev kolegov z Iniciatívy bratislavských učiteľov. Organizácia bola zvládnutá na jednotku s hviezdičkou a k tomu treba pripojiť ešte aj verejnú […]

Deň zdravia – spolu za dobrú vec!


Nebolo to tak dávno, keď som zachytil (síce nechtiac ale predsa) rozhovor jednej nešťastnej mamičky, ktorá sa rozprávala s učiteľkou a sťažovala sa na to, koľko majú toho dnešné deti veľa. Viem, počúvať cudzie rozhovory sa nepatrí. No nedalo mi to, pretože mamička vyslovila tézu, ktorá mi ešte dlho na to vŕtala hlavou. Podľa nej sú dnešné deti iné ako boli kedysi. Mamička argumentovala svoju tézu pozorovaním svojej dcéry a jej rovesníkov, ktorí sú podľa nej drzí, dovoľujú si viac, ako kedysi mládež, […]

Kam sa stratila zvedavosť?


V nedávnom blogu som vyslovil jednu z myšlienok, čo by malo byť hlavným cieľom, ak už chceme meniť systém v školstve – je ním formovanie všetkých náležitostí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania v školách tak, aby sa zaužívané jednotvárne preberanie učiva a získanie vedomostí žiakov zmenilo na tvorivé, čím by sa predišlo dogmatizmu. Mnohí psychológovia počnúc Stenbergom, Guilfordom či Torrancem skúmali inteligenciu a tvorivosť v spôsobe myslenia. Pokiaľ inteligenciu charakterizovalo konvergentné myslenie, tvorivosť bola spájaná s divergentným. Vzťah inteligencie a tvorivosti však nie je lineárny, úroveň inteligencie nemá vplyv na […]

Fíni a tí druhíV nedávnom blogu od Braniho Grohlinga uvedenom na portáli Denníka N https://dennikn.sk/blog/ucitelov-si-nevazime-a-studenti-su-nestastni/ som sa dočítal mnoho zaujímavých vecí, ktoré stoja za zamyslenie.   Autor poukazuje na analýzy PISA z roku 2012 ktoré hovoria, že slovenskí žiaci patria k najmenej šťastným žiakom (v poradí 3. miesto od konca) a tiež aj to, že slovenskí učitelia majú pocit, že si ich prácu spoločnosť ako taká neváži, čo tiež neprispieva k ich pocitu šťastia a spokojnosti. Najviac spokojní boli učitelia v Malajzii (až 97%) a najšťastnejší žiaci v Peru, Albánsku a Indonézií. […]

Keď je všetko naopak


,,Hovorí sa, že iba deti, filozofi a blázni hovoria pravdu. Preto bláznov zatvárajú, filozofov nechápu a deti ignorujú…“ znie výrok od talianskeho skladateľa Niccolò Paganiniho. Nie je mojou úlohou rozoberať tento výrok do hĺbky, no ja ako učiteľ ZŠ dávam do svojej profesijnej pozornosti na prvé miesto práve deti, mládež a tento výrok nesie v sebe zaujímavé odkazy, najmä v spojitosti s deťmi a súčasnou situáciou okolo aktuálnej témy – imigranti. To, že deti sú často ignorované, má svoje korene v detskom svete, ktorý je často predimenzovaný osobitným […]

Keď sú deti rozumnejšie ako dospelí…


  Často som zvykol počúvať príslovia typu „čo sa v mladosti naučíš, akoby si v starobe našiel“, prípadne „vzdelanie je na nezaplatenie, nikto ti ho nevezme“. Čo ak to dnes až tak doslovne neplatí? V septembri tohto roka som sa dostal k veľmi zaujímavým materiálom. Bolo to vyhodnotenie dotazníka, ktorý koloval celým Slovenskom a za úlohu mal okrem iného zistiť, ako je na tom popularita našich základných škôl alebo ako vnímajú základné školy či už žiaci druhého stupňa alebo ich rodičia. Verte, mne ako učiteľovi to […]

Keď sa z ministra stane zlodej…