Ľuboš Sibert


  Často som zvykol počúvať príslovia typu „čo sa v mladosti naučíš, akoby si v starobe našiel“, prípadne „vzdelanie je na nezaplatenie, nikto ti ho nevezme“. Čo ak to dnes až tak doslovne neplatí? V septembri tohto roka som sa dostal k veľmi zaujímavým materiálom. Bolo to vyhodnotenie dotazníka, ktorý koloval celým Slovenskom a za úlohu mal okrem iného zistiť, ako je na tom popularita našich základných škôl alebo ako vnímajú základné školy či už žiaci druhého stupňa alebo ich rodičia. Verte, mne ako učiteľovi to […]

Keď sa z ministra stane zlodej…


Ako to  v dnešnej spoločnosti býva, stále sa nájde niekto, kto nie je spokojný či už s prácou, ktorú vykonáva, alebo životom, ktorý vedie. Niekto so svojou nespokojnosťou nič nerobí, niekto ju dlhodobo potláča a verí, že bude lepšie. Čo ak dlhodobo nie sú spokojní ľudia, ktorých spája okrem iného jedna dôležitá vec – láska k výchove a vzdelávaniu? Keďže osobne patrím práve k týmto ľuďom, vybral som sa na protest, ktorý sa konal pred sídlom Úradu vlády SR netušiac, čo so sebou protest prinesie. Motívom […]

Návrat k štrajku učiteľov