Just be active!


be-active-1

 

Stretnúť mladých aktívnych ľudí v dnešnom pasívnom, virtuálnom svete je temer zázrak. Festival Be Active! preto treba vnímať ako výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo. Cez víkend sa v popradskom kine Tatran konal tretí ročník festivalu a boli sme pri tom.

Festival Be Active! má lokálny rozmer, no svojou myšlienkou už dávno presahuje svoje teritórium.

Motivovať mladých ľudí, aby boli aktívni a presadili pozitívne zmeny vo svojom okolí je skrátka niečo, čo naša krajina potrebuje ako soľ.

Presne o to sa snažia organizátori festivalu, ktorých cieľom je ukázať nastupujúcej generácii správnu cestu. Musím uznať, že je to náročná úloha, no darí sa im.

be-active-3

Sobotný program festivalu bol dôkazom, že organizácia dopadla na výbornú. Účinkujúci priniesli zaujímavé témy z rôznych oblastí a ak svojím prejavom dokázali nadchnúť čo len jednu osobu v hľadisku, malo to zmysel. Som rád, že som mohol byť pri tom nielen ako rečník, ale aj ako prísediaci. Počuť úspešných ľudí z veľkého biznisu, z rodinného podnikania či náročných expedícií bolo aj pre mňa inšpirujúce.

 

Aj keď bolo moje vystúpenie v prvom momente smerované skôr publiku, ktoré sa orientuje v spoločenských témach, najmä témach súvisiacich so spravovaním našej krajiny, snažil som sa osloviť mladých ľudí. Problém, ktorý som načrtol v príhovore, je komplexný a potrebujete mnoho času, aby bol doň človek zasvätený. Viem, že sa mi to nepodarilo. Snahou však nebolo to, aby poslucháči pochopili problémy, ktoré v školstve máme. Snahou bolo to, aby som prostredníctvom svojho príbehu poukázal, že jedine aktivita dokáže meniť veci k lepšiemu. A to je dôvod, prečo sa opäť zapájam do stupňovaného štrajku organizovaného Iniciatívou slovenských učiteľov. Viem, že ak chcem dosiahnuť nejakú zmenu, dosiahnem to iba vlastnou iniciatívou. Nikto iný to za mňa neurobí, jedine ja musím prekročiť prah vlastného pohodlia. A viem aj to, že vo svojej snahe musím vydržať. Aj keď život nie je prechádzka ružovou záhradou, byť aktívny stojí za to!

 

 

 

 

Facebook Comments