Kam sa stratila zvedavosť?


Nebolo to tak dávno, keď som zachytil (síce nechtiac ale predsa) rozhovor jednej nešťastnej mamičky, ktorá sa rozprávala s učiteľkou a sťažovala sa na to, koľko majú toho dnešné deti veľa. Viem, počúvať cudzie rozhovory sa nepatrí. No nedalo mi to, pretože mamička vyslovila tézu, ktorá mi ešte dlho na to vŕtala hlavou. Podľa nej sú dnešné deti iné ako boli kedysi.

rodina

Mamička argumentovala svoju tézu pozorovaním svojej dcéry a jej rovesníkov, ktorí sú podľa nej drzí, dovoľujú si viac, ako kedysi mládež, ktorú si pamätá z čias školských lavíc. Okrem toho súčasné deti nemajú záujem o školu, pretože sú na nich vyvíjané tlaky, ktoré spôsobujú mnohým dokonca psychické problémy. Nezáujem prenášajú aj domov, čím sú staršie, tým je s nimi komplikovaná komunikácia, pretože nejavia záujem o nič. Stráca sa v nich zvedavosť a vyrastajú z nich lenivci, ktorí nemajú budúcnosť. Je to s našou mládežou naozaj také zlé? Naozaj sa stráca zvedavosť, ktorú môžeme označiť hybným činiteľom v záujme o školu ako takú?

Táto téma ma zaujala natoľko, že som poprosil známeho, ktorý učí na základnej škole, aby položil svojim žiakom jednoduchú otázku – kam sa stratila (moja) zvedavosť? Súhlasil a výsledky na seba nenechali dlho čakať. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo. Deti a mládež zvedavosť nestratili, je v nich pevne zakorenená. Neprejavuje sa však navonok, najmä v spojitosti so školou. Ostáva záhadou, prečo je to tak…

 

Mali by sme sa zamerať na to, aby výsledný proces bol v rukách žiakov, t.j. aby neboli pasívni ale aktívni a tvorili. Taktiež na to, aby mali pocit slobody, t.j. schopnosť a možnosť konať avšak stále s uvedomením si svojej zodpovednosti a tiež, aby na hodinách prežili zážitok.

Zvedavosť je prirodzená ľudská vlastnosť, ktorá spolu s nevedomosťou núti človeka k tomu, aby počas celého svojho života nasával nové informácie za istým účelom, povedané inak – vzdelával sa. Ak človek neprejavuje svoju zvedavosť, niekde v jeho vnútri sa stala chyba. Ak zvedavosť neprejavuje 90% triedy na vyučovaní, nemožno hovoriť, že problém je endogénneho charakteru, skôr naopak – exogénneho. Tým mám na mysli proces vyučovania a prístup učiteľa k vyučovacej jednotke. Čo sa týka učiva, učitelia nemajú možnosť ohýbať a upravovať si ho tak, aby mali žiaci každú hodinu nielen nové vedomosti ale najmä pocit, že si z hodiny odniesli aj pozitívny zážitok. Učitelia majú zviazané ruky výkonovými štandardmi diktovanými ministerstvom, ktoré musia rešpektovať. Ale aj vtedy, keď je učivo nezaujímavé a učitelia vnímajú niektoré témy skôr ako povinnú jazdu, ktorú musia žiaci ovládať, nič nebráni učiteľom vzbudiť záujem, spôsobov ako na to je mnoho. Problém by som videl skôr v prístupe učiteľov k samostatnej vyučovacej jednotke. Ak žiaci chodia do školy a učia sa stále tým istým spôsobom, nečudujme sa, že po čase prestanú vnímať školu ako zaujímavú. K tomu sa pridáva systém hodnotenia, prísne pravidlá, ktoré musia dodržiavať a apatia stúpa do výšin.

Dnes máme mnoho metód, ktoré aktivizujú žiaka a vytvárajú priestor pre atraktivitu školy. Netvrdím, že treba prevrátiť celú vyučovaciu jednotku naopak ale potrebné je to, aby žiaci pocítili na hodinách zmenu. Žiak je cieľom vyučovacej jednotky, všetko by malo smerovať práve k nemu. Samozrejme, je viacero typov ľudí, ktorým vyhovuje niečo iné. Jazykovo zdatní žiaci preferujú auditívny spôsob učenia, umelecky založení žiaci skôr alternatívne spôsoby ako maľovanie, kreslenie, hudba, analyticky mysliaci žiaci preferujú prácu s faktami a pod. Všetky typy však spája okrem iného to, že potrebujú byť aktívni. Mali by sme sa zamerať na to, aby výsledný proces bol v rukách žiakov, t.j. aby neboli pasívni ale aktívni a tvorili. Taktiež na to, aby mali pocit slobody, t.j. schopnosť a možnosť konať avšak stále s uvedomením si svojej zodpovednosti a tiež, aby na hodinách prežili zážitok. Ak skombinujeme tieto faktory, som si istý, že prebudíme u žiakov zvedavosť a tým sa zmení prístup k škole ako takej.

Facebook Comments

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *