O nás


„Vízia bez akcie je snom, akcia bez vízie je nočnou morou.“ staré japonské príslovie.

 

 

Čo je ED2?

logo-ed2_512

ED2 je vízia dvoch učiteľov, ktorí sa rozhodli konať v prospech kvalitného školstva.

Vznik tejto vízie možno datovať do roku 2012, kedy sa ešte počas vysokoškolského štúdia zrodil nápad založiť spoločnosť, ktorá si za cieľ stanoví aktivitu v prispievaní k výchove a vzdelávaniu súčasnej mládeže a učiteľov tak, aby boli v modernej spoločnosti neustále konkurencieschopní. Vízia sa pretavila v súčasnej podobe do projektu občianskeho združenia ED2, čo je skratkou slova „edukácia – education“, pod ktorou treba rozumieť výchovu a vzdelávanie a číslom „2“, ktoré symbolizuje nielen dvojicu zakladateľov, ale má charakter alúzie vo význame smerom k niečomu, pretože anglický výraz „two“ možno vnímať z hľadiska fonetiky ako homonymum k anglickému slovu „to“, čiže „smerom k“. Edukáciu chceme nasmerovať k lepším zajtrajškom a to je alfa a omega našej snahy.

Projekt ED2 spúšťame Blogom ED2 určenom pre všetkých, ktorých zaujímajú výchova, vzdelávanie a sebarozvoj. Hlavnými kritériami tu prinášaných ideí budú teda tvorivosť, aplikovateľnosť a efektivita. Samozrejme, z času na čas sa nevyhneme ani kritizujúcim článkom, avšak, urobíme všetko preto, aby sme sa takejto negatívnej rutine z dlhodobého hľadiska vyhli. Sledujte Blog ED2, práve tu budeme písať o všetkých pripravovaných novinkách. Ak máte pocit, že máte k tu rozoberaným témam čo povedať, neváhajte komentovať zverejňované články. Pokiaľ sa k nám chcete pridať alebo máte záujem spracovať nejakú zaujímavú tému do blogu, ktorý by ste chceli zverejniť u nás, napíšte nám na ed2@ed2.sk.

 

Kto sme?