Adam Kukla


adam@ed2.sk

Keď sa obzriem v ceste života na svoju minulosť v snahe nájsť moment, ktorý by som mal vyzdvihnúť a byť naň hrdý, prvá myšlienka by smerovala k školstvu. Môžem s určitosťou povedať, že celý môj život sa niesol a stále nesie v duchu výziev, edukácie a sebazdokonaľovania. Mojou skutočnou vášňou sú nielen aprobačné predmety Fyzika a Chémia, ktoré som vyštudoval, ale najmä vzdelávanie ako také.

FB_IMG_1448645810762Vyrastal som v Humennom, ktoré mi dalo kvalitné základné a stredné vzdelanie. Počas gymnaziálnych rokov som si uvedomil, aké dôležité je mať správnych a kvalitných vyučujúcich, preto moje kroky smerovali do Košíc, kde som si vybral pedagogický smer predmetov Fyzika a Chémia, ktoré som mal zo všetkých najradšej. Štúdium ma bavilo natoľko, že som po skončení stál pred dilemou – vybrať si školskú prax a kariéru učiteľa alebo pokračovanie v doktorandskom štúdiu s vedeckým zameraním. Aj keď moje zanietenie k vedeckému smeru je obrovské, túžba učiť bola silnejšia a moja profesijná kariéra bola spojená so školou Jura Hronca v Rožňave, kde som pôsobil ako učiteľ na druhom stupni s aprobačnými predmetmi Fyzika – Chémia. Pred tým som si okúsil lektorský chlebík v súkromnej vzdelávacej spoločnosti v Košiciach, ktorej vďačím za možnosť vnímať školstvo aj z druhej strany, t.j. ako lektor, ktorý realizuje EÚ projekt súvisiaci s modernizáciou vzdelávania.

V súčasnosti pôsobím ako učiteľ v súkromnej materskej škole v Bratislave s vyučovacím jazykom anglickým. Odpovedám tým na veľkú výzvu mojich pedagogických schopností. Poznatky z doterajšej praxe chcem posúvať ďalej práve cez projekty, ktoré pripravujeme. Ako som spomínal v úvode v charakteristike seba samého, mojou vášňou je vzdelávanie ako také. Všetky projekty, ktoré vzídu z môjho pera, budú niesť atribúty odbornosti, exaktnosti či vedeckosti ale aj toho najdôležitejšieho – a tým je láska k vzdelávaniu a výchove.