Na čom práve pracujeme?


V tejto sekcii uvádzame prehľad projektov, na ktorých momentálne pracujeme:

 

Našou hlavnou činnosťou je práca na dvoch projektoch:

Prvým je príprava študentov na medzinárodnú olympiádu v robotike FIRST Global. Budúcnosť vzdelávania je úzko prepojená s budúcnosťou vo vedách a technológii. Navyše FIRST Global je podujatie, ktoré sa okrem budovania motivácie študentov pre štúdium vedy, techniky a programovania, snaží upozorniť aj na globálne problémy. Pre rok 2017 je ním nedostatok pitnej vody, ktorého sa bude týkať aj samotná súťaž – disciplína s názvom H2O Flow. V ED2 aktuálne pracujeme nielen na teoretickej a praktickej príprave tímu, ale aj ako mentori, ktorí pomáhajú tímu s vytvorením webstránky a prezentačných materiálov. Viac sa o súťaži dozviete tu: http://first.global/

 

Druhým je vytvorenie stolovej hry, ktorá bude spĺňať kritériá ako didaktickej pomôcky vhodnej na vyučovanie, tak aj zábavnej formy pre trávenie spoločného času v kruhu rodiny či priateľov. Túto hru sme začali vyvíjať počas Bratislavského Start Up Weekendu 2015.

čítaj viac

Projekty, ktoré spúšťame:

  • Projekt na zvýšenie efektivity prípravy na štúdium medicíny

čítaj viac

  • Preklad výukovej metódy fyziky z anglického jazyka do slovenčiny, vytváranie modulov

čítaj viac

 

Projekty iných inštitúcií, ktoré pomáhame testovať:

  • Virtuálna edukačná hra pre najmenších pod názvom Dora, ktorá je inšpirovaná Hejného metódou výučby matematiky v spolupráci s firmou bedots.eu

čítaj viac

  • Tvorba online diktátov určená pre základné a stredné školy v spolupráci s firmou aston itm.

(Projekt v štádiu riešenia)