Jana Rimková


Vždy, keď sa ma ľudia v detstve pýtali, aké bude moje budúce povolanie, na moju odpoveď pravidelne nasledovala ďalšia otázka – prečo práve to? V detských rokoch som si vysnívala povolanie psychológa, pretože ma odjakživa fascinoval človek, ľudská psychika ale aj správanie ako také.

Náročné po548634_3291421135944_2005088138_nvolanie si vyžaduje náročnú prípravu, a tak sa dá charakterizovať aj moje vysokoškolské štúdium. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mi umožnila skúmať človeka ako z biologického, tak aj z psychologického hľadiska. Kombinácia biológia – psychológia je náročná, no zároveň úžasná kombinácia, ktorá odkrýva trináste komnaty toho, čo ma fascinovalo už v mladom veku a neprestalo ani dnes.

Úspešné štúdium mi dovolilo preniknúť do chápania procesov a konania človeka nielen fyzicky ale aj psychicky. Zakaždým ma ohromuje, ako jedno súvisí s druhým.

Pohľad na človeka z viacerých aspektov mi umožnili sociálno-psychologické výcviky, ktoré využívam aj v každodennej praxi. Mojou hlavnou profesiou je projektový manažment v prekladateľskej firme. V tíme ED2 mám na starosti psychologickú stránku výchovy a vzdelávania. Snažím sa prispieť svojimi skúsenosťami, vedomosťami, organizačnými schopnosťami a citom pre detail. Milujem prácu s ľuďmi a som rada, že sa jej môžem naplno venovať.