Pridaj sa k nám


Startup Stock Photos

 

Občianske združenie ED2 rozbieha nový projekt zameraný na zvýšenie efektivity prípravy na prijímacie skúšky na medicínu.

 

Hľadáme…

Študentov stredných škôl, ktorí si dokážu predstaviť popri svojom štúdiu a súčasnej príprave na prijímacie skúšky na lekárske fakulty aj činnosť v ďalšom projekte.

Tých, ktorých tento rok neprijali, chcú skúsiť svoje šťastie o rok a nechcú zbytočne strácať čas štúdiom odboru inej univerzity alebo v nesúvisiacom zamestnaní.

Všetkých proaktívnych ľudí, ktorí dokážu v tejto oblasti niečo ponúknuť aj keď nezapadajú do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

Čo tým môžeš získať?

Prístup ku všetkým potrebným informáciám z jednotlivých predmetov. Odborné konzultácie k teórii aj k riešeniam úloh. Prístup k literatúre zadarmo a každodenné upevňovanie vedomostí potrebných pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. A čerešnička na torte: Neobmedzený prístup k výstupom z projektu a cennú prax.

Čo od teba budeme vyžadovať?

Tvoju ochotu, snahu, tvorivosť, schopnosť brainstormovať a vyjadriť sa, keď bude treba pri plnení úloh súvisiacich s prípravou obsahu z jednotlivých predmetov v stanovených termínoch.

Čo ti ponúkame ako protihodnotu?

Už vyššie spomínané odborné konzultácie s lektormi z fyziky, chémie a biológie v rámci pracovného času. V praxi to znamená, že my Ti zabezpečíme minimálne tri mesiace až rok kvalitnej prípravy na prijímacie skúšky s neustálym prístupom k vytvorenému obsahu.

Ak sa máš záujem na projekte zúčastniť, pošli nám nasledujúce dokumenty:

  1. štruktúrovaný životopis v rozsahu maximálne 1 A4,
  2. krátky text o tom, prečo máš záujem sa na projekte zúčastniť (max. 100 slov),
  3. motivačný list ako text zasielaného emailu

na adresu ed2@ed2.sk.

Prvé vyhodnocovanie prijatých žiadostí začneme už 15.septembra.