Už aj na Slovensku III.


27. apríla 2019 prichádza na Slovensko robotická súťaž, ktorá je určená pre všetkých študentov stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o oblasť STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Súťaž sa bude konať v bratislavskej Petržalke v priestoroch Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej 10 v čase od 09:00 do 18:00. Ako to všetko začalo a prebiehalo, sa môžete dozvedieť v predchádzajúcich blogoch tu a tu

Čo je cieľom súťaže a ako bude súťaž prebiehať?

Cieľom súťaže je prostredníctvom robotov vyzbierať odpad a prispieť tak k čistote našej prírody. Odpad budú v našom prípade predstavovať kartónové kocky. Za každú kocku získava tím body, ktoré sa na konci súťaže spočítajú. Odpad v prírode je však rôzny, a preto aj bodovanie bude rôznorodé. Čistenie odpadu bude prebiehať v určitom priestore – v súťažnej aréne.

Súťažná aréna predstavuje ohraničený priestor, v ktorom budú súťažiť roboty ovládané študentmi (podrobný nákres arény tu). Priestor arény bude usporiadaný tak, aby simuloval rôzne prekážky, ktoré možno rozdeliť do troch typov. Prvý typtzv. záhradka je priestor, ktorý bude ohraničený plotom, no vo vnútri nebudú žiadne iné prekážky, preto je za každý odpad pripísaný iba jeden bod. Druhým typom je tzv. hladina jazera – šikmá znížená plocha. Tým, že je tento priestor šikmý, je aj zber odpadu náročnejší, preto bude za každú kocku (odpad) pripísaných 3 body. Tretím, najnáročnejším, priestorom je tzv. les. V skutočnom lese sú stromy, v tom našom iba simulácie stromov v podobe prekážok, preto manipulácia robotov v tomto priestore bude náročná a na základe toho bude pripočítaný za každú kocku (odpad) 5 bodov. Odpad patrí do koša. V našom prípade odpad – kocky je potrebné odhodiť do priestoru, ktorý sa skladá z dvoch častí – hornej a dolnej. Ak využije robot hornú časť zberného koša, získava dvojnásobný počet bodov za každú kocku, ktorú vyzbiera.

Roboty môžu získať aj bonusové body. Je to napr. za zaparkovanie robota v časovom limite v priestore na to určenom – 10 bodov. Ďalšie bonusové body môžu získať aj za úplne vyčistenie priestorov, t.j. lesa, hladiny jazera alebo záhradky. Presné zadanie hry a pravidlá nájdete na našej stránke tu.

Ak Vás súťaž zaujala a chcete nás podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom kampane startlab v priloženom linku:

https://www.startlab.sk/projekty/813-first-global-slovensko-2019-open-championship/#o-projekte

ĎAKUJEME!

Facebook Comments